Zobacz jak pracujemy

null

Krok 1


Wysyłasz nam brief lub przedstawiasz
swoje potrzeby na spotkaniu

null

Krok 2


Przygotowujemy ofertę
(proponowane treści, placementy, harmonogram, kosztorys)

null

Krok 3


Wysyłamy przygotowane materiały merytoryczne
i graficzne

null

Krok 4


Akceptujesz przesłane materiały

null

Krok 5


Umieszczamy aktywności
w naszych serwisach

null

Krok 6


Wysyłamy podsumowanie kampanii wraz z naszym komentarzem